Reklamacje i zwroty

ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY),
OPCJA DARMOWEGO ZWROTU TOWARU(PACZKOMATY), REKLAMACJA

 1. Klient może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu.
 2. Celem odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu (wzór formularza odstąpienia do pobrania tutaj) od zawartej umowy, a następnie przesłać towar na adres sklepu w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument będący dowodem sprzedaży (faktura VAT).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy przesłać na adres: butik@jo-li.pl
 4. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez Klienta płatności.
 5. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego – Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 9. Klient może skorzystać z uruchomionej przez Sprzedającego specjalnej opcji darmowego zwrotu towaru przy wykorzystaniu paczkomatów Inpost. W tym celu Klient wybiera z listy sklepów internetowych na stronie www.szybkiezwroty.pl  butik JO-LI, w którym chce zwrócić towar, a następnie postępuje zgodnie z udostępnioną tam procedurą, której zakończeniem jest bezpłatne dla Klienta nadanie zwracanego towaru do dowolnie przez niego wybranego paczkomatu Inpost.

REKLAMACJA

 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Agata Kamińska/JO-LI ul. Obrońców Tobruku 31/76, 01-494 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sprzedający wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
 5. Klient wysyła towar reklamowany towar na swój koszt i ryzyko.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio - wybrał opcję dot. Reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl